Qeydiyyatdan keçən şəxslər öz müştərilərinə istifadəçi adlarını söyləyərək ancaq özlərinə məxsus elanları göstərə bilərlər və ancaq qeydiyyatdan keçən şəxslər elanlarının məzmununu dəyişə bilərlər.